Katedra za prirodne produkte

KATEDRA ZA BOTANIKU

Zmaja od Bosne 33
www.pmf.unsa.ba

Nastava na predmetu Botanika prema postojećem nastavnom planu i programu Farmaceutskog fakulteta realizira se u trećem i četvrtom semestru s fondom sati 2+2 i 2+2 (30+30 i 30+30). Teorijska i praktična nastava obuhvata sadržaje iz sljedećih naučnih oblasti: biologija biljne ćelije (stanice), histologija, anatomija, morfologija, reprodukcija biljaka, taksonomija prokariota, biljaka i gljiva i ekologija. Praktična nastava obuhvata mikroskopske, eksperimentalne i terenske vježbe. Praktična nastava odvija se po grupama od po 15 studenata. U praktikumima s mikroskopima i binokularnim lupama, u laboratorijima za eksperimentalnu botaniku, ekološke i biološke informacione sisteme, te u prigodnim terenskim uvjetima.
U praktikumima s mikroskopima i binokularnim lupama studenti vježbaju biologiju biljne stanice, histologiju, anatomiju, taksonomiju i idioekologiju biljaka; u praktikumima za eksperimentalnu botaniku te biološko-ekološke baze podataka, studenti stječu znanja iz oblasti fiziologije i reprodukcije biljaka, taksonomije i ekologije biljaka i gljiva. U terenskim uvjetima studenti se na najdirektniji način upoznaju s filogenetičkom i ekološkom diferencijacijom biljaka i gljiva, s posebnim osvrtom na ljekovite, jestive, vitaminske i aromatične vrste. U toku terenskih vježbi studenti prikupe i uredno herbariziraju, prema savremenoj metodologiji, oko 500 vrsta biljaka. Herbarizirane i determinirane vrste pružaju izvanredan i očigledan izvor za upozvanje raznolikosti biljaka.

Na Katedri za botaniku se vrši izrada i diplomskih radova, studentskih radova, magistarskih radova, specijalističkih radova i doktorskih disertacija u oblasti mikroskopije i makroskopije biljaka i gljiva, fiziološkog djelovanja, farmacuetske taksonomije i ekologije. U procesu je ralizacija dugoročnog projekta "Biološko-ekološka diferencijacija biljaka i gljiva Bosne i Hercegovine s izradom baza podataka privredno važnih vrsta". Katedra za botaniku ne raspolaže vlastitim prostorom, što u značajnoj mjeri otežava odvijanje nastavnog procesa na potrebnom nivou, te razvoj naučnog i stručnog rada u ovoj naučnoj oblasti.
U cilju osiguranja što optimalnijih uvjeta za kvalitetnu realizaciju programskih sadržaja na ovom predmetu, od prije nekoliko godina cjelokupna nastava i druge nastavne aktivnosti (seminari, izrada diplomskih i magistarskih radova, dijelova doktorskih disertacija, konsultacije) odvijaju se u učionicama, laboratorijima i centrima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Trenutno Katedra za botaniku raspolaže s jednim izabranim nastavnikom za ovaj predmet. Ostali realizatori su nastavnici i asistenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U fazi je izbor asistenta na ovaj predmet.
U postojećim uvjetima nastavu realiziraju: dr. sc. Sulejman Redžić, predavanja (šef Katedre), a praktičnu nastavu mr. sc. Senka Barudanović, viši asistent, mr. sc. Samir Đug, viši asistent, Tatjana Kapetanović, asistent, prof. dr. Safer Međedović (i pojedina predavanja iz Fiziologije biljaka) i Adisa Čaušević, asistent. Tehnički asistent je Sedik Velić, viši laborant.

Botanika od 1973/74. do 1991. godine

Nastava iz Botanike na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od osnivanja Fakulteta 1973/74. godine, pa sve do izbijanja agresije na BiH (1992. godine) bila je u cjelosti povjerena tadašnjoj Katedri za botaniku Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, jednom od suosnivača Farmacuetskog fakulteta u Sarajevu.
Najveći dio vremena nastava se izvodila u prvom i drugom semstru s fondom sati 2+2 i 2+2, a jedno vrijeme i kroz jedan semestar s fondom sati 2+3, što je u značajnoj mjeri utjecalo na nepotpuno botaničko i biološko obrazovanje tadašnjih studenata. Srećom, za realtivno kratko vrijeme nastava je ponovo bila organizirana kroz dva semestra s ranijim fondom sati, u prvoj godini studija, sve do uvođenja petogodišnjeg studija, kada je botanika prebačena u drugu studijsku godinu. U tom se periodu praktična nastava izvodila u pet praktikuma, te u optimalnim terenskim uvjetima, u grupama po 15, a na nekim kursevima i po 10 studenata. Predavanja i vježbe izvodili su sljedeći nastavnici, saradnici i tehnički saradnici: Citologija i anatomija biljaka - prof. dr. Biljana Plavšić i doc. dr. Juliana Grbelja (jedno vrijeme), mr. sc. Živojin Erić, mr. sc. Sulejman Redžić, lab. Kimeta Duboković, lab. Fatima Muminović, lab. Vesna Vuletić i student Amra Hadžihalilović; Fiziologija biljaka - prof. dr. Krsto Krivokapić, mr. sc. Zora Danon, lab. Mišo Bratić i Branka Nižić; Biosistematika nižih biljaka - prof. dr. Lazar Jerković, prof. dr. Siniša Blagojević (jedno vrijeme), mr. sc. Dubravka Remeta-Hafner i mr. sc. Sulejman Redžic, lab. Draginja Nešić; Biosistematika viših biljaka - prof. dr. Živko Slavnić, doc. mr. sc. Lijerka Kutleša i doc. dr. sc. Dubravka Šoljan, mr. sc. Sulejman Redžić, lab. Bogdan Runić i lab. Slobodan Gašević; Ekologija biljaka - prof. dr. Radomir Lakušić, dr. sc. Petar Grgić, mr. sc. Dragana Muratspahić, mr. sc. Sulejman Redžić; lab. Selim Bratović, lab. Zlatko Kesić, lab. Sedik Velić.
Neko vrijeme studenti su polagali svaki dio posebno, a kasnije je uspostavljena institucija odgovornog nastavnika, tako da se cjelokupni ispit polagao samo kod jednog nastavnika. Zbog složenosti u organizacijskom smislu, već 1991. godine, na prijedlog Katedre za botaniku i Odluke Vijeća Odsjeka za biologiju i Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a uz svesrdnu podršku i zahtjev Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dogovoreno je da se nastava na predmetu Botanika povjeri jednom nastavniku. Tada je i donesena odluka da se raspiše konkurs, na koji se prijavio, a kasnije i bio izabran u zvanje docenta dr. cs. prof. dr. Sulejman Redžić.

Prof. dr. Sulejman Redžić je rođen 01. 02. 1954. godine u Jajcu.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Jajcu.
1999. - Redovni profesor na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Farmecutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Ekologija biljaka, Botanika, Sistematika biljaka, Zaštita životne sredine).
1993. - Vanredni profesor na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Botanika, Ekologija biljaka s fitogeografijom, Zaštita životne sredine, Biosistematika biljaka).
1992. - Docent na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Botanika, Biosistematika talofita).
1988-1992. - Viši asistent na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Ekologija biljaka sa fitogeografijom, Osnove zaštite životne sredine, Botanika, Ekologija čovjeka s ekološkim osnovama planiranja).
1980-1988. - Asistent na Katedri za ekologiju, biogeografiju i zaštitu životne sredine Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu (Ekologija biljaka sa fitogeografijom, Osnovi zaštite životne sredine, Botanika, Idioekologija, Pedologija, Biogeografija).
1978-1980. - Asistent na Odjeljenju za Ekologiju i biosistematiku biljaka Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu i na Katedri za botaniku Prirodno-matematičkog fakulteta (Botanika).

Studij biologije, smjer eksperimentalni, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1978. godine. Postdiplomski studij iz Ekologije i zaštite životne sredine na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu završio je 1982. godine.

Doktorska disertacija: Singeneza vegetacije u ekosistemima vertikalnog profila planine Ozren kod Sarajeva, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 1990..

1990. - Studijski boravak u Odjelu ekologije biljaka i geobotanike Zavoda za botaniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1997. - Studijski boravak u Royal Botanic Garden (Edinburgh), University Botanic Garden (Cambridge).
1997. - Specijalistički kurs iz oblasti molekularne taksonomije viših biljaka (Molecular Plant Taxonomy) na Department of Plant Sciences Cambridge University pod grantom Royal Society, London.
1998. - Studijski boravak i specijalizacija iz oblasti multivarijantne analize u nauci o vegetaciji na Department of Ecological Botany Uppsala University.

Publicirani radovi: 178
Naučnoistraživački radovi: 75
Projekti: 4 (u 3 učesnik, a nosilac jednog projekta)
Objavljeni udžbenici i knjige: 1 (univerzitetski praktikum - koautor)


 

 

 

Katedre

KATEDRE ZA PRIRODNE PRODUKTE

Biologija sa humanom genetikom

Biotehnologija

Botanika

Farmakognozija i hemija droga

Mikrobiologija

KATEDRA ZA FARMACEUTSKU HEMIJU

Bromatologija

Farmaceutska hemija

Kontrola lijekova

Toksikološka hemija

Uvod u farmaciju

KATEDRA ZA BIOHEMIJU I KLINICKE ANALIZE

Biohemija

Biohemija lijekova

Klinicka biohemija I

Klinicka biohemija II

KATEDRA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

Industrijska farmacija

Oblikovanje lijekova

Socijalna farmacija sa farmakoekonomikom

KATEDRA ZA KLINICKU FARMACIJU

Farmaceutska informatika

Farmakokinetika

Klinicka farmacija

Metodologija strucnog i naucnoistraživackog rada

Racunari i racunarske aplikacije

Farmaceutska statistika

KATEDRA ZA PRIRODNOMATEMATICKE NAUKE U FARMACIJI

Analiticka hemija

Fizicka hemija

Fizika

Matematika

Opca i anorganska hemija

Organska hemija

KATEDRA ZA MEDICINSKE PREDMETE U FARMACIJI

Anatomija sa histologijom

Fiziologija

Patološka fiziologija

Farmakologija

Imunologija

KATEDRA ZA OPCE PREDMETE:

Sociologija

Engleski jezik

Tjelesni odgoj

 
Farmaceutski fakultet u Sarajevu, 2009., Sva prava zadržana